Love story...

 
En våldsam fröjd plär våldsam ända taga
Den dör i sin triumf, som eld och krut
Förtäras då de kyssas
 
Romeo och Julia, akt II scen VI